Service en onderhoud

De elektrische installatie is misschien wel de meest gebruikte installatie in uw woning of bedrijf. Door de inschakeling van stroom in de installatie ontstaat warmte. Door deze temperatuur verschillen zetten onderdelen uit en na het uitschakelen van de stroom krimpen deze onderdelen weer. Zo ontstaat speling en dus weerstand in die onderdelen waardoor ze nog warmer worden. Uiteindelijk kan er zelfs brand ontstaan. Maar ook andere problemen met de elektrische installatie kunnen tot grote problemen leiden. Bijvoorbeeld loszittende contacten, loshangende stopcontacten, lampen, kabels, enzovoort. Om problemen tegen te gaan is regelmatig controleren verstandig.

Service en Onderhoud betreft een mix uit periodieke inspecties, preventief onderhoud en voorkomen en verhelpen van storingen. De samenstelling van deze mix is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van de installatie en de wensen van de klant.
EnergieBalans zorgt er met een team van ervaren elektromonteurs met brede kennis voor dat dit snel wordt opgelost en dat de gevolgen minimaal blijven. Daarnaast adviseren wij u over de geldende normen en regelgeving. Deze zijn continue aan verandering onderhevig. Er worden steeds hogere eisen en betrouwbaarheid van onze elektrische installaties gesteld.

Storingsdienst

Ondervindt u een storing dan kunt u ons bereiken op elke dag van de week tussen 7:00u en 19:00u op telefoonnummer 06-30057620. Is het een storing die niet per direct verholpen hoeft te worden kunt u ook een mail sturen naar info@energiebalans.eu
Wij zullen dan binnen 1 werkdag contact met u opnemen.

Wat kunt u zelf al doen aan een storing?
Heeft u te maken met een storing? Dan wilt u dit zo snel mogelijk verhelpen. Logisch, want dankzij een storing kunt u elektrische apparaten niet meer gebruiken. Om het probleem te verhelpen moet u eerst op zoek naar de oorzaak. Kijk hiervoor altijd eerst in uw meterkast. Is er een schakelaar omgeslagen? Dan zit het probleem hoogstwaarschijnlijk in die betreffende groep. Om te kijken of het probleem in één van de apparaten zit, verwijdert u dan eerst alle stekkers achter die betreffende groep. Zet de schakelaar van de groep vervolgens weer omhoog. Plug de stekkers één voor één weer in. Vliegt de stroom er opnieuw af zodra u de stekker van een apparaat in het stopcontact steekt? Dan wordt de storing veroorzaakt door dit apparaat.
Indien het geen defect apparaat of kortsluiting betreft, is het probleem aanzienlijk lastiger te vinden. Mogelijk lukt het u zelfs wel helemaal niet om de oorzaak te achterhalen. Laat het er zeker niet bij zitten want de storing verdwijnt nooit vanzelf. Doe daarom een beroep op onze elektriciens van EnergieBalans.

Onderhoudscontract

Met een onderhoudscontract wordt uw installatie periodiek gecontroleerd op juiste werking, beschadigingen, eventuele afwijkingen, etc. De bevindingen worden, in overleg met u, waar nodig vervangen of gerepareerd. Hierbij wordt de bedrijfszekerheid van uw installatie gewaarborgd.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een onderhoudscontract? Bel of mail ons en we staan u graag te woord. Het is ook mogelijk om ons online contactformulier te gebruiken, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Periodiek onderhoud

Voor een duurzame werking van systemen is periodiek onderhoud noodzakelijk. Periodiek onderhoud is te beschouwen als een vorm van preventief onderhoud. Preventief onderhoud betreft de arbeid die wordt verricht ter controle van de werkende installatie en systeem. Dit houdt veelal een visuele controle en meting in en het schoonmaken van bepaalde onderdelen.

 

Keurmeester

Installaties dienen periodiek gekeurd te worden om de (brand)veiligheid in kaart te brengen. EnergieBalans verzorgt NEN3140 keuringen voor particulieren en bedrijven. Door metingen wordt o.a. brandgevaar tijdig opgemerkt. Naast de metingen vindt er ook een visuele inspectie van de installatie plaats. Het geheel wordt in een rapport aan de opdrachtgever overhandigd.

Visuele inspectie;
Een goede inspectie begint met goed kijken. Onze ogen zeggen al veel. Het kader voor het kijken naar de installatie zijn de bepalende normen o.a. NEN1010 en NEN3140.

Metingen;
De metingen worden uitgevoerd met  gekalibreerde meters. De reden hiervan is dat de metingen ook werkelijk zijn wat de meter aangeeft. Hierop worden door EnergieBalans geen concessies gedaan.

Rapportage;
De uitkomsten van de metingen en de visuele inspectie worden in een uitgebreid rapport verslagen. Dit rapport kan doorgestuurd worden naar uw verzekering. Hiermee toont u aan bij goedkeuring dat u een (brand)veilige installatie gebruikt.

Wilt u meer informatie over een NEN1010 en/of NEN3140 keuring of inspectie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Keuring elektrische arbeidsmiddelen
Elektrische arbeidsmiddelen moeten volgens de NEN3140 aantoonbaar een vakkundige periodieke keuring ondergaan. Dat gaat van het gereedschap in de werkplaats tot de radio op de vensterbank op het kantoor. Eigenlijk alles waar een stekker aan zit en waar werknemers mee werken dient gekeurd te worden.

Zoekt u naar een betrouwbare en deskundige keuring van de elektrische arbeidsmiddelen? Dan bent u bij EnergieBalans aan het juiste adres. Wij hebben inmiddels ruime ervaring met deze inspecties en keuringen. Ook eventuele reparaties aan het arbeidsmiddel voeren wij dan direct uit.
Wij zijn volledig gecertificeerd om deze keuring uit te voeren. Alle gekeurde arbeidsmiddelen voorzien wij van een eigen uniek identificatienummer en keuringssticker. Dit nummer komt overeen met de digitale keuringsgegevens.

Wilt u meer informatie over elektrische arbeidsmiddelen keuren? Bel of mail ons en we staan u graag te woord. Het is ook mogelijk om ons online contactformulier te gebruiken, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

Thermografisch onderzoek

Bij laagspanningsinstallaties tonen onze thermografische foto’s waar gevaar dreigt. Met de warmtebeeldcamera brengen wij onder meer overbelaste eindgroepen, slechte verbindingen, aanlopende overbrengingen en warmtelekken aan het licht. De warmtebeeldcamera maakt tweedimensionale warmtebeelden en bepaalt nauwkeurig de temperatuurverdeling. Hotspots komen direct aan het licht. Steeds vaker vragen verzekeringen om thermografisch onderzoek of ze geven korting op de premie als u geregeld zo’n onderzoek laat uitvoeren.

Bij zonnestroominstallaties kunnen door onze thermografische foto’s defecten in de installatie worden opgespoord. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 20% van alle PV- installaties fouten vertoont. Vaak zorgen defecte bypass-diodes, slechte contacten, breuken en kortsluiting in zonnecellen voor gereduceerd rendement. De opbrengst van zonnepanelen kan hierdoor erg tegenvallen. Bovendien kunnen defecten tot onveilige situaties en brandgevaar leiden.